tsiskaridze: Vaganova Ballet Academy graduation performance….

tsiskaridze:

Vaganova Ballet Academy graduation performance. June 10. Mariinsky Theatre.

“Classical Symphony”

  • Choreography: Leonid Lavrovsky
  • Music: Sergei Prokofiev
  • Re-staged by: Nikolai Tsiskaridze