Vyacheslav Lopatin and Anastasia Stashkevich in Chroma (Bolshoi…

Vyacheslav Lopatin and Anastasia Stashkevich in Chroma (Bolshoi Ballet)