Anastasia Kolegova as Maria, and Alexei Timofeyev as Vaslav, in…

Anastasia Kolegova as Maria, and Alexei Timofeyev as Vaslav, in The Fountain of Bakchisarai (Mariinsky Ballet)