Denis Rodkin as Basilio, and Olga Smirnova as Kitri, in Don…

Denis Rodkin as Basilio, and Olga Smirnova as Kitri, in Don Quixote (Bolshoi Ballet)