Mayu Tanigaito as Kitri, and Kohei Iwamoto as …

Mayu Tanigaito as Kitri, and Kohei Iwamoto as Basilio, in Don Quixote (RNZB, 2015)