Lydie Vareilhes, Francois Alu

Lydie Vareilhes, Francois Alu

Giselle

photo: Akiko Koizumi