Qian Liu and Young Gyu Choi rehearsing Don Qui…

Qian Liu and Young Gyu Choi rehearsing Don Quixote (Dutch National Ballet, 2018)