Lali Kandelaki and Vasil Akhmeteli performi…


Lali Kandelaki and Vasil Akhmeteli

performing Instead of a Tango (State Ballet of Georgia, 2010)